Doświadczenie
i kompetencje

Praca w zawodzie psychologa od 2002 r.

Specjalistyczne wykształcenie

Stałe pogłębianie wiedzy

Etyka zawodowa

Profesjonalna odpowiedzialność zawodowa psychoterapeuty

Stały nadzór superwizora

Współpraca z innymi specjalistami