alt
Wskazania
 • trudności w związku
 • przeżywany kryzys lub kryzysy
 • chęć poprawy komunikacji w związku
 • potrzeba pomocy w określeniu wzajemnych oczekiwań
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów
 • problemy w sferze intymnej
 • potrzeba wypracowania wspólnego modelu wychowawczego
 • pomoc jako alternatywa dla decyzji o rozstaniu
 • chęć polepszenia i pogłębienia relacji w parze

Przeciwskazania do terapii pary

 • przemoc w związku
 • uzależnienie jednego (lub obu partnerów)
 • stan psychiczny uniemożliwiający udział w terapii
 • bycie w równoległym związku 
 • podjęta już decyzja o rozwodzie czy rozstaniu

 

Przeciwskazania do terapii pary umożliwiają udział w konsultacjach i omówieniu trudności oraz alternatywnych form pomocy parze.

W razie wątpliwości co do możliwości podjęcia wspólnej terapii zachęcam do kontaktu telefonicznego.

 

Psychoterapia
par

Forma psychoterapii przeznaczona dla pary, małżeństwa przeżywającego trudności. Służy: przyjrzeniu się przyczynom problemów w związku oraz poszukiwaniu sposobów ich rozwiązania, poprawie komunikacji oraz wyrażeniu: uczuć, potrzeb oraz oczekiwań wobec partnera. Daje możliwość głębszego zrozumienia siebie i partnera w związku oraz uczenia się nowych umiejętności np. poprawy komunikacji i rozwiązywania problemów, zwiększenia satysfakcji ze związku.

Konsultacje oraz sesje par i małżeństw trwają 1,5 godziny. Sesje odbywają się systematycznie, raz na 2 tygodnie.

Korzyści
 • zrozumienie siebie jako partnera i siebie nawzajem w związku
 • dookreślenie ról i obowiązków w parze
 • przyjrzenie się własnemu związkowi w atmosferze szacunku i neutralności
 • określenie mocnych stron funkcjonowania, jak i obszarów do pracy w parze
 • pogłębienie umiejętności wzajemnego wyrażania uczuć, pragnień i oczekiwań
 • poprawa komunikacji
 • zwiększenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • budowanie większej bliskości, w tym w relacji intymnej
 • pomoc w budowaniu czy przeformułowaniu wspólnego modelu wychowawczego
 • poprawa w funkcjonowaniu całej rodziny
 • zwiększenie satysfakcji ze związku