alt
Konsultacja
pary

Spotkanie służące dookreśleniu problemu oraz możliwości pomocy. W konsultacji biorą udział dwoje partnerzy, tak, by mogli przedstawić trudności w związku i własne subiektywne spojrzenie na nie. Terapeuta dopytuje o informacje dotyczące związku: jego historii, problemów w nim zachodzących np. w komunikacji czy sferze intymnej, wzajemnych oczekiwań i oczekiwań od terapeuty. By para mogła pracować wspólnie nad związkiem potrzebna jest motywacja do poszukiwania i dokonywania zmian, a także zdolność do rozumienia siebie nawzajem i refleksji.

Konsultacja może kończyć się przedstawieniem oferty psychoterapii pary lub innej pomocy właściwej dla zgłaszającej się pary (np. terapia indywidualna, skierowanie do innego specjalisty czy ośrodka). Konsultacja pary trwa 90 minut.

Przed rozpoczęciem psychoterapii pary odbywają się zwykle 3 konsultacje służące doprecyzowaniu trudności w związku oraz określeniu celów i formy terapii.

 

Konsultacja
indywidualna

Spotkanie służące dookreśleniu problemu oraz możliwości pomocy. Pozwala określić obszar trudności danej osoby i jej oczekiwania. Terapeuta w czasie spotkania zadaje pytania odnośnie bieżących spraw, sytuacji życiowej i zgłaszanych problemów. Próbuje pomóc w dookreśleniu celu, by zaproponować ofertę pomocy.

Czasem konsultacja może być wystarczyć jako forma pomocy: np. gdy problem zostanie omówiony ze specjalistą – osobą neutralną w bezpiecznej przestrzeni – gabinetu, może okazać się, że zgłaszająca się osoba ujrzy go w nowym świetle czy uspokoi się, że to co się z nią dzieje nie oznacza nic niepokojącego.

Gdy istnieją wskazania do psychoterapii konsultacja kończy się przedstawieniem oferty psychoterapii lub innej pomocy właściwej dla zgłaszającej się osoby (inna forma pracy np. szkoleniowa, skierowanie do innego specjalisty czy ośrodka).

Przed rozpoczęciem psychoterapii odbywają się zwykle 3 konsultacje służące doprecyzowaniu trudności danej osoby oraz określeniu celów i formy terapii.