Psychoterapeuta

Czteroletnie studia podyplomowe
Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, posiadające rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Naukowej Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 
Psycholog

Studia magisterskie
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 
Trener

Studia podyplomowe
Szkoła Trenerów w Ośrodku Psychologicznym Intra w Warszawie

 
Ukończone
szkolenia
 • Konferencja: Przepracowanie w przeciwprzeniesieniu. Tajemniczy proces czy nieświadoma komunikacja? - Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
 • Konferencja: Kiedy nie wiem co powiedzieć. Miejsce niewiedzenia w warsztacie psychoterapeuty - Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku
 • Konferencja: Inny w domu - Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 
 • Seminarium: Psychoanalityczna praca z parami - Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
 • Warsztat: Praca z przypadkami utraty zaufania i parami po zdradach - International Centre for Excellence in EFT, Campbell & Fairweather Psychology Group, Vancouver Island Centre for EFT
 • Szkolenia - Centrum Terapii Dialog w Warszawie
 • Konferencja: Kocham Ciebie czy siebie? O narcyzmie w parze i rodzinie - Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
 • Konferencja: I Ogólnopolska Konferencja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Rozwój psychoseksualny - Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii Dialog, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Konferencja: Oblicza seksualności - Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne
 • Konferencja: Pomiędzy parą a rodziną - Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
 • Konferencja: Między dobrem pacjenta, dobrem terapeuty a dobrem systemu: dylematy etyczne psychoterapii - Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Szkolenie: Zasady stosowania i interpretacji testu MMPI-2 - Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Białymstoku
 • Konferencja: Psychoterapia działa. Jak? - Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Szkolenie seminaryjne i superwizyjne: Trudności w psychoterapii - Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie
 • Konferencja: Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu jako metoda leczenia zaburzeń z pogranicza i innych zaburzeń osobowości – Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
 • Konferencja: Granice psychopatologii, granice psychoterapii – Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcja Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwo Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Kurs Terapii Par – Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie
 • Metody integracyjne w pracy z grupą – Klanza
 • Warsztat pracy z ciałem – Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie
 • Kurs: Kontakt w sytuacji pomagania - Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie
 • Kurs dotyczący stosowania i interpretacji skali WAIS-R (PL) - Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie
 • Kurs: Wczesna Interwencja. Wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku od 0-6 lat z zaburzeniami psychoruchowymi - Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie
 • Konferencja: Powiedz komuś. Jak pomóc dzieciom dręczonym i molestowanym - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
 • Szkolenie koordynatorów w zakresie programu Stres pod kontrolą
 • Konferencja: Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży - Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej
 • Kurs: Mediacje w szkole. Kształtowanie właściwych postaw interpersonalnych - Centrum Doskonalenia Nauczycieli ARES
 • Kurs: Profilaktyka w zakresie zachowań ryzykownych młodzieży - Stowarzyszenie Droga
 • Warsztaty: Współpraca z rodziną – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi
 • Kurs pedagogiczny – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku