Psychoterapeuta

Czteroletnie studia podyplomowe
Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, posiadające rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Naukowej Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 
Psycholog

Studia magisterskie
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 
Trener

Studia podyplomowe
Szkoła Trenerów w Ośrodku Psychologicznym Intra w Warszawie

 
Ukończone
szkolenia
 • Konferencja Między dobrem pacjenta, dobrem terapeuty a dobrem systemu: dylematy etyczne psychoterapii - Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Szkolenie Zasady stosowania i interpretacji testu MMPI-2 - Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Białymstoku
 • Konferencja Psychoterapia działa. Jak? - Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Szkolenie seminaryjne i superwizyjne Trudności w psychoterapii - Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie
 • Konferencja Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu jako metoda leczenia zaburzeń z pogranicza i innych zaburzeń osobowości – Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
 • Konferencja Granice psychopatologii, granice psychoterapii – Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcja Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwo Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Kurs Terapii Par – Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie
 • Metody integracyjne w pracy z grupą – Klanza
 • Warsztat pracy z ciałem – Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie
 • Kurs Kontakt w sytuacji pomagania - Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie
 • Kurs dotyczący stosowania i interpretacji skali WAIS-R (PL) - Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie
 • Kurs Wczesna Interwencja. Wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku od 0-6 lat z zaburzeniami psychoruchowymi - Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie
 • Konferencja Powiedz komuś. Jak pomóc dzieciom dręczonym i molestowanym - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
 • Szkolenie koordynatorów w zakresie programu Stres pod kontrolą
 • Konferencja Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży - Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej
 • Kurs mediacje w szkole. Kształtowanie właściwych postaw interpersonalnych - Centrum Doskonalenia Nauczycieli ARES
 • Kurs Profilaktyka w zakresie zachowań ryzykownych młodzieży - Stowarzyszenie Droga
 • Warsztaty Współpraca z rodziną – Specjalistyczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi
 • Kurs pedagogiczny – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku