Od 2002 roku

Pracuję zawodowo od 1999 r., od 2002 jako psycholog. W latach 2002 - 2007 zajmowałam się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną kierowaną do osób dorosłych, młodzieży, dzieci i ich rodzin. W latach 2007 - 2012 odbywałam staż i pracowałam na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Szpitala MSWIA w Białymstoku oraz w szpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadziłam konsultacje oraz psychoterapię grupową i indywidualną. Od 2011 do 2016 r. byłam związana z Centrum Zdrowia Psychicznego „Staszica” w Białymstoku, w latach 2012 – 2016 również ze Specjalistycznym NZOZ Lege Artis w Białymstoku w ramach, których prowadziłam konsultacje i psychoterapię.

Jako trener i wykładowca realizowałam autorskie projekty szkoleniowe dla firm i instytucji. Współpracowałam z placówkami oświatowymi prowadząc szkolenia dla nauczycieli. Prowadziłam warsztaty psychologiczne, treningi interpersonalne oraz warsztaty aktywizacji zawodowej i sesje doradztwa zawodowego.