alt
Psychoterapia krótkoterminowa
(ograniczona w czasie)

Forma terapii przeznaczona do pracy i pomocy w konkretnej sytuacji życiowej. Krótsza forma terapii trwająca od kilku do kilkudziesięciu sesji, odbywających się raz na tydzień.

Mogą z niej skorzystać osoby, które z powodu okoliczności życiowych: kryzysu, straty, żałoby odczuwają pogorszenie samopoczucia, stanu psychicznego czy brak możliwości samodzielnego poradzenia sobie z nagromadzonymi uczuciami. Ustalona wokół konkretnego celu czy obszaru życia. Jest to tzw. wątek ogniskowy – wybrany do pracy terapeutycznej,  który na dany moment jest ważny z punktu widzenia osoby poszukującej pomocy. Terapeuta pomaga w omówieniu trudności i uczuć związanych z danym problemem, a także towarzyszy w poszukiwaniu jego rozwiązań np. poprzez wyrażenie emocji, zrozumienie własnych przeżyć, co pomaga w podjęciu decyzji czy łagodniejszym przejściu przez kryzys. Terapia wpływa na poprawę stanu psychicznego, a także subiektywne poczucie lepszego radzenia sobie z trudnościami.

 

Korzyści z psychoterapii
krótkoterminowej
 • zrozumienie swoich myśli, reakcji i pragnień wokół zgłaszanego tematu pracy
 • zwiększenie świadomości siebie
 • bardziej realistyczne ocenianie swoich celów i pragnień
 • złagodzenie lub ustąpienie uciążliwych objawów
 • zrozumienie przyczyn problemów w związkach
 • lepsze rozumienie innych
 • posiadanie większego wpływu na własne zdrowie

Terapia krótkoterminowa może służyć jako wstęp do pogłębionej pracy terapeutycznej długoterminowej - w przyszłości, jeśli zajdzie taka konieczność.

Psychoterapia
długoterminowa

Pogłębiona forma terapii służąca przyjrzeniu się i pogłębieniu wiedzy o sobie, podejmowaniu zmian w zakresie funkcjonowania, poprawie samopoczucia i relacji z innymi. Dłuższa forma psychoterapii, bez ustalonego terminu zakończenia, trwa zwykle od roku do kilku lat. Sesje odbywają się raz w tygodniu.

To oferta dla osób, których trudności wymagają pogłębiania pracy nad sobą, w tym przyjrzenia się własnej przeszłości i przyczynom trudności związanych z historią życia, relacjami ze znaczącymi osobami oraz ich wpływowi na kształtowanie się osobowości i rozwój. W czasie terapii omawia się szczegółowo ważne wydarzenia, relacje, reakcje emocjonalne i zachowania, z uwzględnieniem przeżywanych uczuć i konfliktów wewnętrznych. Terapeuta korzysta z możliwości omawiania tego, co dzieje się w relacji między nim, a pacjentem, by lepiej zrozumieć i pomóc mu w lepszym funkcjonowaniu w innych relacjach interpersonalnych.

Celem terapii jest wzmocnienie siebie poprzez lepsze rozumienie i wyrażanie siebie, rozpoznanie swoich pragnień oraz dokonywanie bardziej świadomych wyborów życiowych. Jej celem jest trwała zmiana w funkcjonowaniu danej osoby oraz jej stanu psychicznego i zwiększenie poczucia satysfakcji z życia. Sesje psychoterapii odbywają się systematycznie raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Korzyści z psychoterapii
długoterminowej
 • trwałe zmiany w funkcjonowaniu zauważane przez jednostkę i jej otoczenie
 • ustanie lub zmniejszenie objawów np. lęku, niepokoju
 • zwiększenie samoświadomości: własnych potrzeb i pragnień
 • zyskanie umiejętności nazywania i wyrażania własnych potrzeb i uczuć
 • pogłębienie umiejętności stawiania zdrowych granic
 • zaakceptowanie okoliczności, których nie da się zmienić
 • poprawa jakości relacji
 • zwiększenie satysfakcji z życia