alt
Strata, kryzys
  • przeżywasz żałobę po utracie bliskiej osoby
  • straciłeś pracę, ważną relację czy poczucie bezpieczeństwa
  • przeżywasz kryzys rozwojowy i straty z nim związane
  • dotknęła Cię nagła sytuacja – utrata zdrowia, kryzys
  • doświadczasz sytuacji przekraczającej Twoje możliwości radzenia sobie