alt
Trudności w związku
  • nie potrafisz rozmawiać o sobie, uczuciach czy problemach
  • trudno Ci rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny
  • masz poczucie, że Twój związek „wypalił się”
  • czujesz, że Twoje oczekiwania nie są spełnione
  • słyszysz, że nie spełniasz oczekiwań „drugiej strony”