alt
Pomoc psychologiczna dla seniorów
  • trudno Ci pogodzić się z mijającym czasem, osłabieniem, pogorszeniem funkcjonowania
    psychicznego i fizycznego
  • przeżywasz poczucie osamotnienia, towarzyszy Ci apatia czy smutek
  • potrzebujesz pomocy w odnalezieniu sensu „jesieni życia”
  • tracisz zdrowie i towarzyszy Ci lęk z tym związany
  • trudno jest Ci zaakceptować fakt, że młodsi (dzieci, wnuki) dokonują własnych wyborów