Dbałość o jakość i profesjonalizm.

 

W trosce o dbałość wykonywanych przez nas usług Parkowa Psychoterapia pracuje pod stałą superwizją.

W naszej pracy kierujemy się założeniami profesjonalnej odpowiedzialności psychoterapeuty oraz Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Dbając o jakość oferowanej pomocy stale poszerzamy wiedzę i podnosimy kwalifikacje oraz współpracujemy z innymi specjalistami.

 

Pozdrawiamy,

Gabinet Psychologa Białystok Parkowa Psychoterapia

mgr Maja Sieliwaniuk-Szekalska

 

Gabinet psychoterapii Białystok prowadzi psychoterapię indywidualną, psychoterapię par oraz szkolenia. Pracuje w ujęciu psychodynamicznym krótko- i długoterminowo. Swoją pracę psychoterapeutyczną systematycznie superwizuje.  Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Doświadczenie zawodowe:

Pracuje do 1999 r., od 2002 jako psycholog. W latach 2002 - 2007 zajmowała się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną kierowaną do osob dorosłych, młodzieży, dzieci i ich rodzin. W latach 2007 - 2012  pracowała na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Szpitala MSWIA oraz w szpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadziła konsultacje oraz psychoterapię grupową i indywidualną. Obecnie związana zawodowo z dwiema Poradniami Zdrowia Psychicznego i Poradniami Psychologicznymi, w ramach których prowadzi psychoterapię.  

Jako trener i wykładowca realizowała autorskie projekty szkoleniowe dla firm i instytucji. Współpracowała z placówkami oświatowymi prowadząc szkolenia dla nauczycieli. Prowadziła warsztaty psychologiczne, treningi interpersonalne oraz warsztaty aktywizacji zawodowej i sesje doradztwa zawodowego.

 

Kwalifikacje:

Psychoterapeuta

 czteroletnie studia podyplomowe - Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, posiadające rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Naukowej Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Trener

 studia podyplomowe - Szkoła Trenerów w Ośrodku Psychologicznym Intra w Warszawie

Psycholog

 studia magisterskie - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Pedagog

 kurs kwalifikacyjny - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

 

Wybrane ukończone szkolenia: 
 

 • Szkolenie Zasady stosowania i interpretacji testu MMPI-2 - Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Białymstoku
 • Konferencja Psychoterapia działa. Jak? - Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Szkolenie seminaryjne i superwizyjne Trudności w psychoterapii - Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie
 • Konferencja Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu jako metoda leczenia zaburzeń z pogranicza i innych zaburzeń osobowości – Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
 • Konferencja Granice psychopatologii, granice psychoterapii – Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcja Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwo Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Kurs Terapii Par – Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie
 • Metody integracyjne w pracy z grupą - Klanza
 • Warsztat pracy z ciałem – Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie
 • Kurs Kontakt w sytuacji pomagania - Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie
 • Kurs dotyczący stosowania i interpretacji skali WAIS-R (PL) - Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie
 • Kurs Wczesna Interwencja. Wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku od 0-6 lat z zaburzeniami psychoruchowymi - Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie
 • Koferencja Powiedz komuś. Jak pomóc dzieciom dręczonym i molestowanym - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
 • Szkolenie koordynatorów w zakresie programu Stres pod kontrolą
 • Konferencja Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży - Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej
 • Kurs mediacje w szkole. Kształtowanie właściwych postaw interpersonalnych - Centrum Doskonalenia Nauczycieli ARES
 • Kurs Profilaktyka w zakresie zachowań ryzykownych młodzieży - Stowarzyszenie Droga
 • Warsztaty Współpraca z rodziną – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi
<<< Powrót do aktualności

mgr Maja Sieliwaniuk-Szekalska

ul. Ogrodowa 31/9
15-516 Białystok
tel.: 501 403 196